banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

18/03/2018

Đoàn BV Từ Dũ tổ chức tìm hiểu về lịch sử nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chi đoàn Phòng khám 2 - Đoàn BV Từ Dũ tổ chức tìm hiểu về lịch sử nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 18/3/2018
- Địa điểm: Bến Nhà Rồng
- SL tham gia: 20