banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

04/08/2022

Hướng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022

Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp nuôi dưỡng tự nhiên tốt nhất và tối ưu nhất đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, là biện pháp có thể tác động nhiều nhất đến sự sống còn trong 2 năm đầu đời của trẻ và người cán bộ y tế có vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Kể từ năm 1992 đến nay, hằng năm, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ đều được tổ chức từ ngày 01/8 đến ngày 07/8. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng được diễn ra tại nhiều quốc gia trên Thế giới, trong đó có Việt Nam, với mục đích khuyến khích các bà mẹ cho con bú và cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh trên khắp thế giới.

Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/8 – 07/8 với chủ đề “Giáo dục và hỗ trợ - đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ”. Chủ đề này nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân viên y tế và các cơ sở y tế trong việc hỗ trợ, tạo dựng cho các bà mẹ niềm tin và kỹ năng trong việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.