banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

24/12/2020

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc (HSĐXTC) tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu thuốc thuộc dự án Mua sắm thuốc năm 2020 - 2021.

Tham dự buổi mở thầu có đại diện Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện và đại diện của các nhà thầu. Buổi mở thầu được bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút và kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Tham gia gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 04 nhà thầu; tham gia gói thầu thuốc generic (thuốc hóa dược, sinh phẩm) có 60 nhà thầu và tham gia gói thầu thuốc generic (vắc xin) có 04 nhà thầu.

Hình ảnh của buổi mở thầu sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại Bệnh viện Từ Dũ.