banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

27/03/2018

Đoàn Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp BCH Đoàn Cơ sở mở rộng

CNHS. Lê Nguyễn Diệp Phương
P. Điều dưỡng 

Đoàn Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp BCH Đoàn Cơ sở mở rộng, nhằm lên kế hoạch, triển khai và thống nhất các phương hướng hoạt động sắp tới.
- Thời gian: 27/03/2018
- Địa điểm: HT 318 khu N
- SL tham gia: 19